Disclaimer

Disclaimer voor www.vogue-girl.nl

Remark Groep BV (Kamer van Koophandel: 04047609), onderdeel: Vogue Girl verleent jou hierbij toegang tot www.vogue-girl.nl ("de Website") en nodigt jou uit alle producten van dit merk in te zien, mee te doen met win-acties en je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Vogue Girl behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vogue Girl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vogue Girl. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website via Instagram, deze content kan dan op de Instawall van Vogue Girl komen te staan. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vogue Girl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vogue Girl en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vogue Girl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is óf iets gedeeld wordt via de ‘share’ mogelijkheid op de website via Social Media.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

 

1